Một nguồn truyện trực tuyến hoàn toàn miễn phí
ủng hộ trực tiếp bởi người đọc
để thay đổi nền công nghệ truyện tranh

Rất dễ dàng để trở thành nhà tài trợ cho Hạt Tiêu&Cà Rốt chỉ với 1$ cho mỗi tập truyện qua Patreon. Patreon nhận thẻ tín dụng từ khắp thế giới, và bạn cũng có thể trả với tài khoản Paypal qua Patreon.

Các lựa chọn thay thế: Paypal, Tipeee, Liberapay, G1, Bank/Mail.

Tập mới nhất: