Photo of David Revoy
Photo credit : Elisa de Castro Guerra

Ô Davidzie Revoyu

Serwus, mianujã sie David Revoy i je żech francuskim kōnsztlerym narodzōnym we 1981 roku. Je żech samoukym, co pasjōnuje sie cechōnkym, malyrkōm, kotami, kōmputrami, kulturōm ôdewrzōnych źrōdeł GNU/Linuksa, Internetym, starymi szpilami RPG, mangami i anime, kōnsztym tradycyjnym, japōńskōm kulturōm i fantastykōm . . . 

Po pōnad dziesiyńciu latach digitalnyj malyrki, wynauczaniŏ, tworzyniŏ cechōnkōw kōncepcyjnych i ilustracyji i kerowaniŏ robotami uzdołch napoczōńć włŏsny projekt. W kōńcu znŏdłech knif zmiynszaniŏ wszyjskich mojich spodobań; rezultatym je Pepper&Carrot.

moje portfolio:


Lista marzyń:

☐ Pedzieć ô Pepper&Carrot na japōńskim kōnwyncie kōmiksowym
☐ Poszpilać na padzie we szpil ô Pepper&Carrot
Mieć galeryjõ ze 100 fanartami
Mieć strōnã na Wikipedyji
Dostać fotografijõ cosplayu Pepper
Dostać fotografijõ ryżygo kota mianowanego Carrot
Dostać sparcie ôd 500 patrōnōw
☐ Wydać 100 tajlōw

moja kariera w 7 bōmbelkach: